CORONAPROTOCOL RLV VZW

Indien, door een heropflakkering van de coronapandemie of door andere externe oorzaken, de competities of wedstrijden georganiseerd door RLVvzw voortijdig stopgezet of onderbroken dienen te worden, zullen onderstaande basisregels gevolgd worden.

Niet voorziene gevallen zullen door het Bestuur van RLVvzw worden beslecht.

Onderstaand protocol geldt voor individuele wedstrijden:

 • Besmette spelers opstellen is strikt verboden. Zij worden beschouwd als niet gekwalificeerd om deel te nemen aan de wedstrijd.
  Contact met de huisarts / contact tracing wijst uit welke personen een test dienen af te nemen en/of in quarantaine moeten worden geplaatst.
 • Bij 5 of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld. Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd.
  Verwittig zo snel mogelijk secretariaat.
 • Tot 48u voor de aanvang van de wedstrijd kan u om uitstel verzoeken bij het secretariaat. Dit vereist de nodige documenten als bewijs (doktersbriefjes, testresultaten, communicatie contact tracing,…). Na ontvangst van deze documenten wordt de wedstrijd uitgesteld. Wij garanderen de privacy.
 • Bij latere vaststellingen (korter dan 48u voor de aanvang van de wedstijd) dien je het secretariaat te verwittigen. Daarnaast dien je de LAV van de tegenstander telefonisch en per mail te contacteren dat de wedstrijd niet kan doorgaan. Binnen de 24u dient u de vereiste documenten als bewijs aan te leveren aan het secretariaat. Indien deze bewijzen niet worden bezorgd zal het dossier door het bevoegde comité worden behandeld.
 • Een scheidsrechter die positief test of in quarantaine moet verwittigt ASAP het secretariaat.

We rekenen op ieders verantwoordelijkheid. Kom niet naar een wedstrijd wanneer dit onverantwoord is voor de gezondheidssituatie van anderen. Ook bij (lichte) symptomen blijf je thuis.

Onderstaand protocol geldt voor de competitie:

 • Het stopzetten van de kampioenschappen is een bevoegdheid van het Bestuur van RLVvzw rekening houdend met algemene richtlijnen van de overheid.
 • Indien de kampioenschappen worden stopgezet en nadien opnieuw hernomen worden zal de initiële volgorde van de speeldagen behouden blijven.
  Voorbeeld: kampioenschap wordt stopgezet na speeldag 5. Bij heropstart zal er aangevat worden met speeldag 6
 • Indien de kampioenschappen definitief worden stopgezet nadat de clubs minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben of meer dan 50% van de geplande wedstrijden gespeeld hebben, zal de sportieve eindstand van het kampioenschap opgemaakt worden op het ogenblik van het stopzetten van de kampioenschappen. Indien niet alle clubs van een reeks hetzelfde aantal wedstrijden hebben betwist, wordt het coëfficient berekend door toepassing van de regel van drie. Alle ploegen worden op hetzelfde aantal wedstrijden geplaatst als de ploeg die het meeste aantal wedstrijden gespeeld heeft. Dit coëfficient wordt afgerond tot op 2 decimalen na de komma. De aldus bekomen eindrangschikking duidt de kampioenen aan en desgevallend andere reglementair voorziene stijgers en dalers, conform de bestaande criteria van het Huishoudelijk Reglement.
 • Indien de kampioenschappen definitief worden stopgezet voordat de clubs minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben of minder dan 50% van de geplande wedstrijden gespeeld hebben, zullen deze kampioenschappen geannuleerd worden. Dit betekent dat er dan geen stijgers en dalers worden aangeduid. Het volgende seizoen zal starten met dezelfde deelnemers in dezelfde afdeling als in het geannuleerd kampioenschap. Eventueel vrijkomende plaatsen ingevolge het verdwijnen van een club (bijvoorbeeld door fusies, algemeen forfait, niet meer inschrijven….) zullen niet worden ingevuld.

CORONA MAATREGELEN

Er werd door de gouverneur West-Vlaanderen beslist dat er voor de volledige provincie een mondmaskerplicht is rondom de voetbalvelden met ONMIDDELLIJKE toepassing.

Niet enkel tijdens wedstrijden, maar ook bij eventuele trainingen.

Iedere speler vanaf 12+ is drager van een mondmasker totdat ze in de kleedkamer zijn. Ook na de wedstrijd bij het verlaten van de kleedkamer, moeten ze deze terug aandoen. Deze maatregel is eveneens van toepassing voor afgevaardigden en/of scheidsrechters, waarnemers en dergelijke meer.

Supporters dragen eveneens een mondmasker vanaf het moment dat ze uit de auto stappen op de parking.

In de kantine gelden dezelfde regels als in de horeca. Pas als je neerzit, mag het masker af, anders niet !

De boetes voor personen in overtreding zijn ZEER ZWAAR!

De huidige (sport)maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in een notendop (update 29 juli). Let wel, lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

 • Sporten in georganiseerd verband is toegelaten:
  • met contact,
  • in een groep van maximum 50 personen,
  • als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
  • als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,
  • als je de veiligheidsprotocollen volgt.
 • Bij sportlessen geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres.
  Download een template van zo’n registratieformulier voor sportorganisatoren
 • De Vlaamse sportsector adviseert om in de huidige situatie zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. En zelfs als je buiten sport, zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren.
 • De Vlaamse sportsector adviseert om geen risico’s te nemen en sportactiviteiten en -wedstrijden te laten plaatsvinden zonder publiek. Algemeen geldt dat je maximum 100 toeschouwers binnen en maximum 200 toeschouwers buiten mag toelaten.
 • Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen.
 • Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden. Dat betekent in een sporthal ook aan de inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat….
 • Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, heb je toelating van de gemeente nodig.
 • Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Onze leidraad is aangepast aan de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de aanbevelingen van de klankbordgroep op 29 juli.

Wekelijks wordt samengezeten om de vinger aan de pols te houden en desgevallend snel te schakelen en extra maatregelen te nemen.

De leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector kan je hier terugvinden: https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf

Om de sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen, heeft de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen.

 Deze kan je integraal overnemen of je kan ze gebruiken als leidraad om zelf gedragscodes op te stellen. Ze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit of lokale restricties. 

 Onze protocollen zijn aangepast aan de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad nam op donderdag 23 juli en maandag 27 juli. Let wel, lokaal kunnen er strengere restricties zijn. Deze kan je nakijken op de site van je provincie of gemeente.

Wat we in de protocollen wijzigen, duiden we aan in het geel, zo vind je het gemakkelijk terug.

Alle info vind je op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/