Op donderdag 28 januari is het RLV gehuldigd voor het 50 jarig bestaan door de schepen van sport José Debels.