Wanneer wedstrijden dienen te worden uitgesteld omwille van besmettingen ten gevolge van COVID-19, wordt er voortaan een “getuigschrift van quarantaine” gevraagd.
Binnen de acht dagen dienen de getuigschriften te worden overgemaakt aan addy.vanbesien@rlv.be.
Bij het niet naleven van deze maatregel zal de FORFAIT nederlaag worden toegepast.